a

Lifestyle-sivusto Oisa on tarkoitettu meille, jotka haluamme tehdä arjesta itsemme näköistä ja hyvinvoinnista hiukan hauskempaa. Oisa on aikaa omille jutuille.

Yrittäjäystävä: tilaa TÄSTÄ vinkit sisältömarkkinointiin ja ennakkotiedot Oisan kuumimmista kampanjoista yrityksille - uutiskirje, jonka aidosti haluat lukea!

Oisa - Hyvinvointi - Motivaatio

Valjasta sisäinen motivaatiosi

Työpöydällä makaa kasa tekemättömiä tehtäviä sulassa sovussa tsemppaavia motivaatiolauseita pulppuavien postit-lappujen kanssa. Uudet jumppavaatteet roikkuvat kaapissa odottamassa käyttöä, kun et oikein ole ehtinyt panostaa hyvinvointiin. Päätit olla purematta enää kynsiä, koska pelkäät muiden huomaavan, kuinka rumalta ne näyttävät, mutta huomaat jälleen nakertaneesi sormet verille. Päätät tavoitteet, etsit tsemppikeinot ja teet töitä asian eteen, mutta meno tuntuu silti nihkeältä. Missä on innostus ja palo asiaa kohtaan? Missä on motivaatio?

On olemassa kahdenlaista motivaatiota: sisäistä ja ulkoista. Ulkoinen motivaatio syntyy oman mielen ulkopuolisista palkinnoista. Näitä voivat olla esimerkiksi pomon antama kehu, uudet treenivaatteet tai herkkuateria rankan päivän päätteeksi. Ulkoisia motivaatiokeinoja käytetään usein silloin, kun jokin tehtävä tuntuu vastenmieliseltä. Tehtävään tulee ripaus lisää motivaatiota, kun tietää, että tiedossa on itselle mieluisa palkinto. Sisäisesti motivoitunut ihminen puolestaan nauttii tekemisestä itsestään, eikä ajatus siitä tunnu vastenmieliseltä. Päinvastoin, hän innostuu jo pelkästä ajatuksesta jonkin asian suhteen.

Motivaation taustalla on aina jokin motiivi, joka ajaa meitä tekemään asioita tietyllä tavalla. Motiivi voi olla sisäinen halu, vietti tai tarve. Se voi myös olla ulkoisen palkinnon tai tunnustuksen havittelu. Emme aina tiedosta motiivejamme, minkä vuoksi saatamme turhautua, kun emme motivoidu jostain asiasta, kuten haluaisimme. Alamme kuitenkin luonnostaan tehdä meille mieluisia asioita, kun motivaatio niihin lähtee meistä itsestämme. Tällöin emme tarvitse ulkoista palkkiota suoriutumisesta, vaan meille riittää asian tekeminen ja onnistumisen kokemus. Sisäisesti motivoituneen ihmisen valinnat ja teot mukailevat luontaisesti tämän arvoja. Ulkopuoliset vaikutteet eivät vaikuta niihin niin herkästi, eikä sisäisesti motivoitunut ihminen joudu pakottamaan itseään toimimaan.

 

Oisa - Hyvinvointi - Motivaatio

 

Saatat pohtia, onko oikeastaan niin suurta merkitystä, mistä motivaatio ohjautuu, jos asiat kuitenkin hoituvat ajallaan. Motivaation lähteellä on kuitenkin merkittävä rooli esimerkiksi oppimisessa. Sisäisesti opiskeluun motivoitunut ihminen on aidosti kiinnostunut oppimaan. Hän on utelias ja pystyy keskittymään olennaiseen. Näin hän myös todella oppii asioita. Ulkoisesti motivoitunut henkilö saattaa puolestaan saada hyviä numeroita, koska pakottaa itsensä muistamaan asiat koepäivänä. Hänen opiskelunsa on mekaanista ja pakonomaista, ei aidosta kiinnostuksesta kumpuavaa. Opitut asiat unohtuvat nopeammin, sillä niiden muistamisen motivaationa on toiminut paine onnistua koepäivänä.

Ulkoinen motivaatio liittyy usein muiden ihmisten tarpeisiin. Tällöin motivaation lähteenä on joko rangaistuksen pelko tai toive palkkiosta. Ulkoisesti motivoitunut henkilö saattaa toimia ryhmän mukana omien arvojensa vastaisesti tai ihailla toista ihmistä niin, että alkaa matkia tätä. Ulkoista motivaatiota ovat myös muiden ihmisten kehut. Ulkoinen motivaatio ei ole paha asia, mutta sisäisen motivaation puuttuessa se tekee elämästä raskasta. Vastoinkäymiset tuntuvat kahta kauheammilta ja oma minuus alkaa kadota, kun oma tekeminen ja oleminen on pääasiassa muiden ihmisten tekojen ja sanojen motivoimaa.

 

Oisa - Hyvinvointi - Motivaatio

 

Moni yhdistää motivaation ja itsekurin toisiinsa. Tavoitteiden saavuttaminen voi vaatia itsekuria, mutta mitä enemmän ihmisen motivaatio kumpuaa sisältäpäin, sitä vähemmän itsekuria asian toteuttamiseen tarvitaan. Kun motivaatio lähtee ihmisestä itsestään, on tekeminen mielekästä, eikä näin ollen vaadi niin suurta ponnistusta. Jos esimerkiksi tahdot harrastaa liikuntaa vain siksi, että muut kehuisivat sinun olevan hyvässä kunnossa, joudut motivoimaan itseäsi hurjan paljon enemmän verrattuna siihen, että liikkuisit siksi, että haluat pysyä itsesi vuoksi terveenä ja hyvinvoivana mahdollisimman pitkään. Sisäisesti motivoituneelle ihmiselle asioiden tekeminen on aidosti mielekästä.

Sisäinen motivaatio on omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden löytämistä. On helpompi lähteä rakentamaan oman näköistä ja sisäisesti motivoitunutta elämää, kun tietää suurin piirtein, kuka on. Innostus elämää kohtaan kasvaa valtavasti, kun löytää omat vahvuudet ja itselle ominaisen tavan olla. Kun oppii tuntemaan itsensä, on kuitenkin tärkeää oppia myös johtamaan itseään. Ei riitä, että tiedostaa jonkin asian olevan tietyllä tavalla, vaan pitää oppia, kuinka sen kanssa tulee toimeen. Osaat käsitellä tunteita ja toimintatapoja paremmin, kun tiedostat omat rajasi ja kuinka käyttäydyt tietyn tunnetilan vallatessa mielesi.

Sanotaan, että sisäinen motivaatio syntyy kolmesta osa-alueesta: autonomian, pätevyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kokemuksista. Autonomian kokemus liittyy siihen, että tehtävän tavoite tulisi kokea omaksi. Sisäinen motivaatio ei synny pakolla, vaan ihmisen on itse haluttava saavuttaa asetettu tavoite. Tämän vuoksi olisikin tärkeää pyrkiä ottamaan tehtävän tekijä osaksi päätöksentekoprosessia ja antaa tälle mahdollisuus vaikuttaa. Kun on itse saanut olla mukana luomassa tavoitetta, motivoituu sen toteuttamiseenkin paremmin. Ei kuitenkaan riitä, että on asetettu tietty tavoite. Ihmisen tulee myös kokea olevansa riittävän pätevä selviytymään tehtävästä. Aina ei tarvitse osata kaikkea, mutta on oltava jonkinlainen kokemus siitä, että osaa tarvittaessa selvittää vaikeat asiat.

Meillä on luontainen tarve tulla hyväksytyiksi ja rakastetuiksi juuri sellaisina, kuin olemme. Kaipaamme ympärillemme laumaa, jossa on turvaa ja luottamusta. Mitä pinnallisemmassa ympäristössä olemme, sitä pinnallisemmin myös toimimme. Todellisia muutoksia on vaikea saada aikaan ympäristössä, jossa ei ole turvallista ilmapiiriä keskustelulle. Tämän vuoksi sosiaalisen yhteenkuuluven kokemus on motivaation syntymisen suhteen avainasemassa.

 

Oisa - Hyvinvointi - Motivaatio

 

Lähes päivittäin saa lukea tai kuulla jostain, kuinka meidän tulisi kehittää heikkouksiamme. Totuus on kuitenkin se, että vaikka kuinka kehittäisimme niitä, meillä tulee silti aina olemaan jotain heikkouksia. Miksi et siis keskittyisi kehittämään vahvuuksiasi? Omat heikkoudet on toki hyvä tiedostaa, mutta älä jää rypemään niihin. Kun keskityt vahvuuksiin, ohjaudut todennäköisemmin sisäisen motivaation kautta ja saat positiivisemman vireen elämään. Motivoitunut olo antaa hyvän flown tekemiseen, ja tuottaa näin myös parempia tuloksia.

Omaa sisäistä motivaatiota voi lähteä pohtimaan miettimällä, mitkä ovat sellaisia asioita, joita tekisit, jos elämässäsi ei olisi mitään rajoitteita tai esteitä. Mitkä asiat ovat sinulle luontaisia ja mielekkäitä? Mitä asioita teet vain sen vuoksi, että jokin ulkopuolinen taho pakottaa niihin tai odottaa niitä sinulta? Mitä teet, koska saat ja mitä siksi, että pitää? Milloin huomaat vaipuvasi flow-tilaan? Mitä asioita odotat innolla ja minkä toivoisit olevan jo ohi?

Vaikka sisäinen motivaatio on jaksamisen, innostuksen ja elämänlaadun kannalta parempi vaihtoehto, voivat ulkoinen ja sisäinen motivaatio kulkea käsi kädessä. Ei ole väärin palkita itseään ulkoisesti, vaikka pohjimmainen motivaatio tekemiseen kumpuaisi sisältä. Voit nauttia liikunnasta ihan vain itsesi takia ja silti palkita itsesi onnistuneesta suorituksesta uudella treenitopilla. Tärkeintä, että tekemisestä jää itsellesi aidosti hyvä fiilis ja into jatkaa eteenpäin!

Oisa Lifestyle

Ei kommentteja

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.