a

Lifestyle-sivusto Oisa on tarkoitettu meille, jotka haluamme tehdä arjesta itsemme näköistä ja hyvinvoinnista hiukan hauskempaa. Oisa on aikaa omille jutuille.

Yrittäjäystävä: tilaa TÄSTÄ vinkit sisältömarkkinointiin ja ennakkotiedot Oisan kuumimmista kampanjoista yrityksille - uutiskirje, jonka aidosti haluat lukea!

Oisa - Värikäs arki - Kommunikaatio

Näin kommunikoit paremmin arjessa

Kommunikointi ja siihen liittyvät ongelmat ovat yksi isoimmista kompastuskivistä ihmissuhteissa. Oletukset, väärinymmärrykset ja niistä ajan mittaan muodostuvat negatiiviset uskomukset luovat ihmisten välille muurin, jonka yli pääseminen vaikeutuu tilanteen jatkuessa. Usein emme kiinnitä huomiota huonoon kommunikaatioon arjessa, vaan ongelma tulee esiin riita- ja kriisitilanteissa. Kokosimme muutamia vinkkejä, joilla kommunikaatiota voi parantaa arkisissa hetkissä sekä keskustelu- ja riitatilanteissa.

HÖPÖTELKÄÄ ARKISIA ASIOITA

Vaikka voisi kuvitella, että arkisista asioista jutustelu ei vaikuta ratkaisevasti kahden ihmisen väliseen suhteeseen, on sillä tutkitusti jopa enemmän vaikutusta henkisen yhteyden muodostumiseen verrattuna syvällisiin tunnepitoisiin keskusteluihin. Vaikka luulemme tietävämme kumppanin tai ystävän elämästä kaiken, saatamme yllättyä arkisten keskusteluiden lomassa. Ihmiset muuttuvat ja muovaantuvat jatkuvasti, minkä vuoksi suhteen ylläpito arkisten keskusteluiden avulla on äärimmäisen tärkeää. Kuinka muuten pysymme kartalle siitä, kuka toinen oikein on? Kysele, kerro ja ole kiinnostunut!

 

Oisa - Värikäs arki - Kommunikaatio

 

PUUHAILKAA YHDESSÄ

Aina kommunikointiin ja suhteen yhteyden parantamiseen ei tarvita sanoja. Asioiden tekeminen yhdessä on yksi parhaista tavoista parantaa ihmissuhteita. Voitte esimerkiksi käydä yhdessä kaupassa, kävelyllä tai elokuvissa. Myös yhdessä kokkaaminen, siivoaminen ja rakentaminen ovat mainioita keinoja parantaa keskinäistä suhdetta. Joskus pienellä teolla voi olla suurempi vaikutus, kuin millään sanoilla. Hipaise puolisoasi arjen touhujen lomassa tai anna ystävällesi spontaani halaus. Aina ei tarvita sanoja.

KUUNTELE AIDOSTI JA OLE LÄSNÄ

Meille kaikille on tärkeää tulla kuulluksi ja nähdyksi. On luonnollista, että kommunikaatio ja koko suhde kärsii, jos toista ei kuuntele tai huomioi. Yksi tapa parantaa omia kuuntelutaitoja on harjoitella aktiivista kuuntelua, jossa omilla reaktioillaan kertoo toiselle, että tämä on tullut ymmärretyksi. Kertaa, mitä toinen on juuri sanonut ja kysy tarvittaessa lisää, jotta ymmärrätte varmasti toisianne. Vaikka olisit toisen kanssa eri mieltä, anna tämän puhua loppuun, ja tuo oma näkemyksesi vasta sitten esiin. Kysy ja keskustele avoimin mielin – älä oleta, että tiedät jo vastaukset. Jätä puhelimet ja muut häiriötekijät keskustelun ajaksi pois, jotta pystyt olemaan aidosti läsnä tilanteessa.

OLE AVOIN JA REHELLINEN

Toisille avoimuus tulee luonnostaan, mutta monille se tuottaa vaikeuksia. Joskus emme edes oikein tiedä, mitä itse kaipaamme ja haluamme, jolloin niiden viestiminen toiselle on käytännössä mahdotonta. Tunteiden patoaminen ja välttely ei johda mihinkään, vaan aiheuttaa jossain vaiheessa väistämättä ongelmia ihmissuhteisiin. Tunteiden ja niistä puhumisen välttely rakentaa kahden ihmisen välille muurin, jonka ylittäminen vaikeutuu mitä pidempään tilanne jatkuu. Avoimuus tarkoittaa rohkeutta olla haavoittuva toisen edessä, luottaen siihen, ettei toinen satuta. Vaikka asia voi pelottaa, avoimuus on avain hyvään ja tasapainoiseen ihmissuhteeseen.

 

Oisa - Värikäs arki - Kommunikaatio

 

HUOMIOI MOLEMPIEN SANATON VIESTINTÄ

Vaikka voisi kuvitella, että se mitä sanomme on kommunikaatiossa tärkeintä, vaikuttaa asiaan todellisuudessa enemmän se, miten sen sanomme. Sanatonta viestintää ovat mm. elekieli, äänensävy, katsekontakti ja etäisyys keskustelukumppanista. Pyri kiinnittämään tietoisesti huomiota sanattomaan viestintään, sillä saatamme joskus tahattomasti sabotoida keskustelua negatiivisilla eleillä tai äänensävyillä. Vaikka asia olisi vaikea, voidaan sanattomalla viestinnällä luoda turvallinen ilmapiiri keskustelulle. Kiinnitä siis huomiota omaan sanattomaan viestintääsi, jolloin toinenkin rentoutuu ja keskustelu helpottuu.

PYSY AIHEESSA

Riitatilanteissa lähdemme helposti käymään läpi varsinaisen aiheen kannalta täysin epäolennaisia asioita toisen hampaidenharjaustyylistä vaatteiden väärään viikkaustapaan. Pyri pysymään riidan varsinaisessa aiheessa, jotta riita ei lähde kasvamaan kohtuuttomasti. On helppoa vetää mukaan vanhat kaunat ja pienetkin ärsytyksen aiheet, mutta se ei auta varsinaisen riidan aiheen ratkaisemiseen. Jos keskustelu ei tunnu etenevän tai lähtee tarpeettoman paljon sivuraiteille, sopikaa hengähdystauko ja kokeilkaa uudelleen hetken päästä, kun molemmat ovat saaneet rauhoituttua.

SANO MITÄ TARKOITAT

Harvinaisen usein huomaamme jonkun sanovan jotain, mutta tarkoittavan jotain aivan muuta. Aina tätä ei itse edes huomaa, vaan olettaa keskustelukumppanin maagisesti osaavan lukea ajatuksia ja poimivan rivien välistä asian ytimen. Pyri sanomaan sanottavasi mahdollisimman konkreettisesti ja jäsennellysti. Keskustelun avausta kannattaa miettiä etukäteen, jotta saa mahdollisimman selkeästi kerrottua sen, mistä kenkä todella puristaa. Älä kiertele, kaartele tai kaunistele, sillä se kääntyy lopulta itseäsi vastaa.

VÄLTÄ SYYTTELYÄ JA PYSY RAUHALLISENA

Jos vain mahdollista, pyri käyttämään sanoja minä ja me toisen syyttelyn sijaan. Vaikka toinen olisi tehnyt väärin, hän kuuntelee paremmin, kun keskustelun sävy ei ole syyttävä. Kun puhut omista tunteistasi ja omasta näkökulmastasi, ei keskustelukumppanisi voi myöskään kieltää faktoja, sillä sinun kokemuksesi on aito siinä missä hänenkin. Voitte yhdessä päästä kompromissiin tilanteen suhteen, kun kumpikaan ei koe, että häntä kohtaan hyökätään. Joskus keskustelun avaus herättää toisessa voimakkaita tunteita. Pyri pysymään itse mahdollisimman rauhallisena, jotta keskustelu pysyy rakentavana. Toinenkin rauhoittuu nopeammin, kun ette ota huutokilpailua heti keskustelun alkajaisiksi.

Oisa Lifestyle

Ei kommentteja

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.