a

Lifestyle-sivusto Oisa on tarkoitettu meille, jotka haluamme tehdä arjesta itsemme näköistä ja hyvinvoinnista hiukan hauskempaa. Oisa on aikaa omille jutuille.

Yrittäjäystävä: tilaa TÄSTÄ vinkit sisältömarkkinointiin ja ennakkotiedot Oisan kuumimmista kampanjoista yrityksille - uutiskirje, jonka aidosti haluat lukea!

Oisa - Hyvinvointi - Uskomukset2

Näillä vinkeillä eroon uskomuksista

Kirjoitimme Oisaan aiemmin jutun Älä anna uskomusten rajoittaa elämääsi. Juttu herätti sen verran kiinnostusta, että päätimme tehdä sille jatko-osan! Edellisessä osassa pohdimme, mitä uskomukset ovat ja kerroimme pari harjoitusta, joiden avulla niitä voi lähteä työstämään. Tässä jatko-osassa keskitymme tarkemmin siihen, kuinka eri tyyppisiä uskomuksia meillä voi olla, kuinka uskomuksia voi tiedostaa ja työstää sekä lopulta irtautua turhista uskomuksista kokonaan.

Uskomukset ovat mieleemme piirtyneitä totuuksia maailmasta. Vaikka ne tuntuvat meistä olevan ainoa totuus, ovat ne kuitenkin pohjimmiltaan vain ajan ja erilaisten kokemusten muovaamia käsityksiämme ympäröivästä maailmasta. Ne eivät siis ole absoluuttinen totuus, ja samasta asiasta tai tilanteesta voi olla yhtä monta kokemusta ja uskomusta, kuin sen kokeneita ihmisiäkin on. Jokaisen kokemus on omanlainen, minkä vuoksi meille kaikille muodostuu hieman erilaisia uskomuksia maailmasta. Uskomukset voivat olla myös kansallisia yleistyksiä, kuten ”se, jolla onni on, se onnen kätkeköön” tai ”naiset ovat parempia hoitamaan kotia miehiin verrattuna”.

Miksi meidän olisi hyvä pysähtyä säännöllisesti pohtimaan omia uskomuksiamme? Koska niin kauan, kuin pidämme jotain asiaa totena, emmekä kyseenalaista sitä, ei asia voi muuttua. Aina toki ei ole tarvekaan muuttaa uskomuksia, sillä ne voivat olla myös positiivisia voimavaroja elämässä. Valitettavasti uskomukset ovat kuitenkin usein negatiivisia ja elämäämme rajoittavia tekijöitä. Jos omia uskomuksiaan ei tiedosta, havainnoi yleensä ympäristöstään vain sellaisia asioita, jotka tukevat uskomusta. Näin uskomus vahvistuu entisestään.

 

Oisa - Hyvinvointi - Uskomukset2

 

Uskomukset vaikuttavat tapaamme tulkita maailmaa. Ihminen, joka uskoo vakaasti olevansa arvoton, epäonnistunut tai huonompi kuin muut, kokee jatkuvaa negatiivisuutta ympäröivää maailmaa kohtaan. Jos uskomukset ovatkin positiivisempia, kuten ”selviydyn tilanteesta kuin tilanteesta” tai ”ei ole väärin pyytää apua, jos ei itse osaa”, katsoo henkilö maailmaa huomattavasti positiivisemmin. Omia uskomuksia on mahdollista kääntää tiedostamalla ja niitä työstämällä positiivisempaan suuntaan. Eniten uskomuksia syntyy lapsuudessa, mutta aikuisiällä koetut erityisen kriittiset ja suurella tunnelatauksella varustetut tilanteet voivat luoda mieleemme tiukasti pinttyneen uskomuksen jopa kerrasta. Myös usein toistuvat tilanteet altistavat uskomusten syntymiselle.

Vaikka yksittäisiä uskomuksia on varmasti yhtä monta, kuin meitä ihmisiä, voidaan uskomukset jakaa karkeasti viiteen pääkategoriaan: kuinka tärkeä ja toivottava tavoite on, onko tavoite ylipäätään mahdollinen saavuttaa, ovatko tavoitteet saavuttamisen vaatimat keinot sopivia, riittävätkö omat kyvyt tavoitteen saavuttamisee ja viimeisenä, muttei vähäisimpänä, ansaitsenko tavoitteeni. Selvittämällä, mitkä näistä viidestä estävät eniten oman tavoitteen saavuttamista, on mahdollista lähteä työstämään uskomuksia tehokkaammin ja päästä niistä nopeammin eroon. On paljon helpompi onnistua, kun tiedät, mitä työstät.

 

Oisa - Hyvinvointi - Uskomukset2

 

Mieti jokin tavoite, jonka haluaisit saavuttaa. Kirjoita se ylös paperille ja arvioi sitten asteikolla 1-5 seuraavat väittämät. Muista kirjata ylös intuitiosi antama ensimmäinen vastaus, äläkä mieti liikaa.

”Tavoitteeni on sellainen, jonka aidosti haluan. Se on saavuttamisen arvoinen.”
”Tavoitteeni on ylipäätään mahdollista saavuttaa.”
”Toimenpiteet, jotka minun täytyy tehdä tavoitteeni saavuttamiseksi, ovat oikein ja sopivia.”
”Minulla on käytössäni tavoitteen saavuttamiseen tarvittavat resurssit.”
”Minä ansaitsen haluamani tavoitteen.”

Kun olet saanut kirjattua ylös tämän hetken tilanteen, voit lähteä pohtimaan jokaista kohtaa niin, että muutat valitsemaasi numeroa asteikolla ylös ja alas. Kuinka tunteesi tavoitetta kohtaan muuttuvat? Joskus tämä osio nostaa esiin lisää uskomuksia, jotka voit käydä vastaavasti läpi omina väittäminään.

Toinen tapa lähteä työstämään uskomuksia on miettiä lista totuuksia, joita lähteä pohtimaan. Totuudet voivat olla mitä vain sellaisia asioita, jotka haluaisit muuttaa. Tässä muutamia esimerkkejä:

Minä olen huono liikunnassa.
Kumppanini ei rakasta minua.
En saa ylennystä töissä, vaikka tekisin mitä.

Kun olet listannut uskomuksesi, lähde omaan tahtiin muokkaamaan niitä. Tässä vaiheessa tärkeää on ymmärtää, että uskomukset ovat sinulle totuuksia, mutta niitä on mahdollista muokata itselleen suotuisampaan suuntaan. Käytännössä lähdet kyseenalaistamaan omia uskomuksiasi.

Minä KUVITTELEN olevani huono liikunnassa.
Minusta TUNTUU, ettei kumppanini rakasta minua.
LUULEN, etten saa ylennystä töissä, vaikka tekisin mitä.

Huomaatko, että uskomukset menettivät juuri hieman tehoaan? Lisätään vielä aikamääre mukaan:

Minä kuvittelen VÄLILLÄ olevani huono liikunnassa.
Minusta tuntuu JOSKUS siltä, ettei kumppanini rakasta minua.
Luulen TÄLLÄ HETKELLÄ, etten saa ylennystä töissä, vaikka tekisin mitä.

Jälleen uskomuksista katosi hieman tehoa. Työstämällä uskomuksia tällä tavalla, alat hiljalleen huomata, etteivät ne enää hallitsekaan elämääsi niin suuresti. Alat kyseenalaistaa uskomuksiasi yhä enemmän, jolloin mielesi avautuu vastaanottamaan myös uusia, positiivisempia uskomuksia. Pyri välttämään uskomuksissasi ei-sanan käyttöä, ja käännä asiat positiiviseen suuntaan. Huomaat pian, että mielesi kohenee ja itsevarmuutesi kasvaa!

Oisa Lifestyle

Ei kommentteja

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.